Club News
  • No News reported.

TREE PLANTATION PROJECT AT DHUMYA DONGAR by Rajgurunagar

TREE PLANTATION PROJECT AT DHUMYA DONGAR
12 Jul, 2019

Beneficiaries : 10000

Cost : 5000

President : Naresh Heda

Rotarian Team : NA

Non Rotary Partner : HUTATMA RAJGURU SOCIAL FOUNDATION DHUMYA GIRIBHRAMAN GROUP

Description :
रोटरी क्लब ऑफ राजगुरूनगर व हुतात्मा राजगुरू सोशिअल फौंडेशन यांच्या सयुंक्त विद्यमाने धुम्या डोंगरावर १०१ वृक्षांची लागवड केली . फक्त लागवड न करता प्रत्येक झाडाला ट्री गार्ड बसविले . या उपक्रमामध्ये दोन्हीहि संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते . तसेच सदर झाडाना पाण्याची व्यवस्था केली .वर्षभर या प्रकल्पाची देखभाल क्लब तर्फे ठेवण्यात येणार आहे .

Images :
TREE PLANTATION PROJECT AT DHUMYA DONGAR TREE PLANTATION PROJECT AT DHUMYA DONGAR TREE PLANTATION PROJECT AT DHUMYA DONGAR